kırınım halkaları

kırınım halkaları İng. diffraction rings

Kırınım sonucu oluşan ve bir örütün yapısını belirten halkalar.


kırınım halkaları için benzer kelimeler


kırınım halkaları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'n', 'ı', 'm', ' ', 'h', 'a', 'l', 'k', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
kırınım halkaları kelimesinin tersten yazılışı ıralaklah mınırık diziliminde gösterilir.