kırınım izgegözleri

kırınım izgegözleri İng. diffraction spectroscope

Işığın, biçik yerine kırınım ağı ile oluşturulan izgesini gözlemeye yarayan aygıt.


kırınım izgegözleri için benzer kelimeler


kırınım izgegözleri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'n', 'ı', 'm', ' ', 'i', 'z', 'g', 'e', 'g', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
kırınım izgegözleri kelimesinin tersten yazılışı irelzögegzi mınırık diziliminde gösterilir.