kırınım

kırınım

a. fiz. Işık, ses ve radyoelektrik dalgalarının karşılaştığı bazı engelleri dolanarak geçmesi olayı, difraksiyon.


kırınım İng. diffraction

Işınların, bir kırılcanın öğeciklerinden yansıdıktan sonra yine girişimler yaparak çıkmaları, böylece kırılca yapısını belirten düzenlerde görülmeleri olayı.


kırınım İng. diffraction

Işığın ya da başka bir dalganın dar bir yarıktan ya da çizikli bir yüzeyden geçince doğru yolundan ayrılarak gölge içinde girişim saçakları oluşturması.


kırınım İng. diffraction

Bir örütün atomlarından saçılan ya da çok küçük bir delikten geçen elektromıknatıssal dalgaların düz yollarından saparak yayılmaları ve girişim oluşturmaları.


kırınım İng. diffraction

Dalgaların yolları üzerindeki bir cisme çarpmaları sonucu oluşan dalga girişimi.


kırınım

bk. kırılma.


kırınım İng. diffraction

Sinema/TV. Bir ışık demetinin daracık bir yarıktan, keskin bir kenardan geçip ya da ufak bir cismi dolanıp bir yüzeye düştüğünde ortaya çıkan olay.


kırınım İng. diffraction

optik, aydınlatma: Dalgaların engellerle sınırlı olmaları durumunda, bir ışınımın yayılma doğrultusunda görülen dalgasal yapı ile belirlenmiş sapma.


kırınım için benzer kelimeler


kırınım, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'n', 'ı', 'm', şeklindedir.
kırınım kelimesinin tersten yazılışı mınırık diziliminde gösterilir.