kırınım deseni

kırınım deseni İng. diffraction pattern

Kırınım sonucu oluşan karanlık zemin üzerindeki parlak noktaların oluşturduğu desen.


kırınım deseni için benzer kelimeler


kırınım deseni, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'n', 'ı', 'm', ' ', 'd', 'e', 's', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
kırınım deseni kelimesinin tersten yazılışı inesed mınırık diziliminde gösterilir.