parçalanma deseni

parçalanma deseni İng. cracking pattern

Kütle spektrometresinde oluşan hidrokarbonların karakteristik spektrumları.


parçalanma deseni için benzer kelimeler


parçalanma deseni, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', ' ', 'd', 'e', 's', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
parçalanma deseni kelimesinin tersten yazılışı inesed amnalaçrap diziliminde gösterilir.