elektron halkaları

elektron halkaları Fr. orbites d'électron

(kimya)


elektron halkaları için benzer kelimeler


elektron halkaları, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'e', 'k', 't', 'r', 'o', 'n', ' ', 'h', 'a', 'l', 'k', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
elektron halkaları kelimesinin tersten yazılışı ıralaklah nortkele diziliminde gösterilir.