kiriş yazım

kiriş yazım Fr. Ténographie

kiriş yazım için benzer kelimeler


kiriş yazım, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'r', 'i', 'ş', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'm', şeklindedir.
kiriş yazım kelimesinin tersten yazılışı mızay şirik diziliminde gösterilir.