kırmızı cisim

kırmızı cisim

bk. harika ağ


kırmızı cisim için benzer kelimeler


kırmızı cisim, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'c', 'i', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
kırmızı cisim kelimesinin tersten yazılışı misic ızımrık diziliminde gösterilir.