kırmızı derin deniz kili

kırmızı derin deniz kili İng. red clay

Özellikle, yanardağ kırıntılarının demirli kil durumunda ayrışma ürünlerinden bileşik derin deniz tortulu.


kırmızı derin deniz kili için benzer kelimeler


kırmızı derin deniz kili, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'k', 'i', 'l', 'i', şeklindedir.
kırmızı derin deniz kili kelimesinin tersten yazılışı ilik zined nired ızımrık diziliminde gösterilir.