derin deniz faunası

derin deniz faunası Fr. pélagique (faune-)

(coğrafya)


derin deniz faunası için benzer kelimeler


derin deniz faunası, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'f', 'a', 'u', 'n', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
derin deniz faunası kelimesinin tersten yazılışı ısanuaf zined nired diziliminde gösterilir.