derin deniz çökeltisi

derin deniz çökeltisi İng. pelagic deposit

Denizlerin kıyıdan uzak diplerine çökelen ve çoğunlukla bitki artıklarından ve hayvanların silisli ya da kireçli kavkılarından oluşan yığınlar.


derin deniz çökeltisi için benzer kelimeler


derin deniz çökeltisi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'ç', 'ö', 'k', 'e', 'l', 't', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
derin deniz çökeltisi kelimesinin tersten yazılışı isitleköç zined nired diziliminde gösterilir.