derin deniz

derin deniz İng. deep-sea

Aradenizlerin, geniş yer kaplayan ve derinliği 2000-6000 m. arasında değişen kesimlerine verilen ad.


derin deniz için benzer kelimeler


derin deniz, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', şeklindedir.
derin deniz kelimesinin tersten yazılışı zined nired diziliminde gösterilir.