kök dizin

kök dizin İng. root directory

kök dizin için benzer kelimeler


kök dizin, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'k', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', şeklindedir.
kök dizin kelimesinin tersten yazılışı nizid kök diziliminde gösterilir.