konser vermek

konser vermek

dinleyicilere, müzik eserlerini çalmak veya söylemek.


konser vermek için benzer kelimeler


konser vermek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'n', 's', 'e', 'r', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
konser vermek kelimesinin tersten yazılışı kemrev resnok diziliminde gösterilir.