kötü haber

kötü haber

a. Kara haber.


kötü haber için benzer kelimeler


kötü haber, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 't', 'ü', ' ', 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
kötü haber kelimesinin tersten yazılışı rebah ütök diziliminde gösterilir.