kromozom takımı

kromozom takımı İng. set of chromosome

(Yun. chroma: renk; soma: vücut) Belli bir genomu temsil eden kromozom grubu, n sayıdaki bir seri kromozom.


kromozom takımı için benzer kelimeler


kromozom takımı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'o', 'm', 'o', 'z', 'o', 'm', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kromozom takımı kelimesinin tersten yazılışı ımıkat mozomork diziliminde gösterilir.