kursak ağzı gözemi

kursak ağzı gözemi Fr. Cardioplastie

kursak ağzı gözemi için benzer kelimeler


kursak ağzı gözemi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 'a', 'ğ', 'z', 'ı', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
kursak ağzı gözemi kelimesinin tersten yazılışı imezög ızğa kasruk diziliminde gösterilir.