kursak gözemi

kursak gözemi Fr. Gastroplastie

kursak gözemi için benzer kelimeler


kursak gözemi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
kursak gözemi kelimesinin tersten yazılışı imezög kasruk diziliminde gösterilir.