kurukafa

kurukafa

a. (kuru'kafa) hay. b. Tırtılları patates yaprağı yiyen, alt kanatları sarı, üstü kahverengi bir tür kelebek (Acherantia adrophos).


kurukafa İng. death's-head hawk moth

Tırtılları patates yaprağı yiyen, alt kanatları sarı, üstü kahverengi kelebek; ölübaşlı kelebek, sfenks kelebeği.


kurukafa için benzer kelimeler


kurukafa, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'r', 'u', 'k', 'a', 'f', 'a', şeklindedir.
kurukafa kelimesinin tersten yazılışı afakuruk diziliminde gösterilir.