maksi

maksi Fr. maxi

sf. (ma'ksi) 1. Uzun. 2. a. Maksi etek.


maksi için benzer kelimeler


maksi, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
maksi kelimesinin tersten yazılışı iskam diziliminde gösterilir.