maksi etek

maksi etek, -ği

a. Boyu topuklara kadar uzanan etek, maksi.


maksi etek için benzer kelimeler


maksi etek, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'k', 's', 'i', ' ', 'e', 't', 'e', 'k', şeklindedir.
maksi etek kelimesinin tersten yazılışı kete iskam diziliminde gösterilir.