yan maksi mum

yan maksi mum İng. secondary maximum

Bir değişen yıldızın ışık değişim eğrisinde birbirine eşit olmayan iki maksimumdan büyük olanı. Herhangi bir dalgalı değişim eğrisi için de aynı deyim kullanılır.


yan maksi mum için benzer kelimeler


yan maksi mum, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', ' ', 'm', 'a', 'k', 's', 'i', ' ', 'm', 'u', 'm', şeklindedir.
yan maksi mum kelimesinin tersten yazılışı mum iskam nay diziliminde gösterilir.