mermer dalak hastalığı

mermer dalak hastalığı İng. marble spleen disease

Kanatlı grup-2 adenovirüslerı tarafından, 3-8 haftalık sülünlerde ve birçok kanatlı türünde, dalağın beneklenmesi sonucu, âdeta mermer görünümünü kazanmasıyla ve sindirim organları haricinde tüm organlarda çekirdek içi inklüzyonların biçimlenmesiyle belirgin viral hastalık.


mermer dalak hastalığı için benzer kelimeler


mermer dalak hastalığı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'r', 'm', 'e', 'r', ' ', 'd', 'a', 'l', 'a', 'k', ' ', 'h', 'a', 's', 't', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
mermer dalak hastalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılatsah kalad remrem diziliminde gösterilir.