mermer balığı

mermer balığı Lat. Torpedo marmorata

Torpil balığı.


mermer balığı için benzer kelimeler


mermer balığı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'r', 'm', 'e', 'r', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
mermer balığı kelimesinin tersten yazılışı ığılab remrem diziliminde gösterilir.