mermer ocağı

mermer ocağı Fr. marbrière

(coğrafya)


mermer ocağı için benzer kelimeler


mermer ocağı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'r', 'm', 'e', 'r', ' ', 'o', 'c', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
mermer ocağı kelimesinin tersten yazılışı ığaco remrem diziliminde gösterilir.