mermer kemik hastalığı

mermer kemik hastalığı İng. marbel bone disease

Osteopetrozis.


mermer kemik hastalığı için benzer kelimeler


mermer kemik hastalığı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'r', 'm', 'e', 'r', ' ', 'k', 'e', 'm', 'i', 'k', ' ', 'h', 'a', 's', 't', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
mermer kemik hastalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılatsah kimek remrem diziliminde gösterilir.