mermer

mermer Ar. mermer

(I) a. 1. jeol. Bileşiminde % 75'ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilalanabilen, billurlaşmış kireç taşı: “Fırçayı tutamıyor parmakları nakkaşın / Mermeri oymaz oldu eli heykeltıraşın” -F. N. Çamlıbel. 2. sf. Bu taştan yapılmış: “Başhemşire, hastanenin mermer salonunda karşıladı doktoru.” -N. Cumalı.


mermer Ar. mermer

(II) a. Beyaz ve ince bir tür bez.


mermer

Tezgâhta, iplikleri gücülere çeken araç.


mermer Fr. marbre

(kimya, jeoloji, coğrafya)


mermer İng. Marble

Kireçtaşının başkalaşımı ile oluşmuş bir kayaç. (Arı halde ak, çeşitli karışım maddeleri ile çok çeşitli renklerde olabilir. Teknikte parlatılabilen her türlü taşa mermer adı verilmektedir.)


Mermer

Diyarbakır ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Mermer

Diyarbakır ili, Mermer bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Mermer

Sivas ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Mermer

Şanlıurfa ili, Şehitnusretbey bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


mermer için benzer kelimeler


mermer, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'r', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
mermer kelimesinin tersten yazılışı remrem diziliminde gösterilir.