mevsime bağlı çiftleşme

mevsime bağlı çiftleşme İng. seasonal breeding

Koyun, keçi, kısrak, köpek, kedi vb. hayvanların belli mevsimlerde çiftleşmesi.


mevsime bağlı çiftleşme için benzer kelimeler


mevsime bağlı çiftleşme, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'v', 's', 'i', 'm', 'e', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', ' ', 'ç', 'i', 'f', 't', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
mevsime bağlı çiftleşme kelimesinin tersten yazılışı emşeltfiç ılğab emisvem diziliminde gösterilir.