muamele vergisi

muamele vergisi

bk. gider vergisi


muamele vergisi için benzer kelimeler


muamele vergisi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 'a', 'm', 'e', 'l', 'e', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
muamele vergisi kelimesinin tersten yazılışı isigrev elemaum diziliminde gösterilir.