mudullu değnek

mudullu değnek

Üvendire.


mudullu değnek için benzer kelimeler


mudullu değnek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 'd', 'u', 'l', 'l', 'u', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
mudullu değnek kelimesinin tersten yazılışı kenğed ulludum diziliminde gösterilir.