nakdî

nakdî Ar. na®d³

sf. (nakdi:) Parasal: “Ve bu nakdî fedakârlıkların yekûnuyla, dört beş aile rahat rahat geçinebilirdi.” -N. F. Kısakürek.


nakdî için benzer kelimeler


nakdî, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'k', 'd', 'î', şeklindedir.
nakdî kelimesinin tersten yazılışı îdkan diziliminde gösterilir.