nakdi teminat

nakdi teminat

bk. parasal güvence


nakdî teminat

a. ekon. 1. Borcun ödeneceğine dair, alacaklıya parayla sağlanan güvence. 2. Kredi kullanılması durumunda güvence olarak gösterilen nakit değer.


nakdi teminat için benzer kelimeler


nakdi teminat, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'k', 'd', 'i', ' ', 't', 'e', 'm', 'i', 'n', 'a', 't', şeklindedir.
nakdi teminat kelimesinin tersten yazılışı tanimet idkan diziliminde gösterilir.