nakdî vergi

nakdî vergi

a. ekon. Mal veya hizmet yerine para olarak ödenen vergi.


nakdî vergi için benzer kelimeler


nakdî vergi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'k', 'd', 'î', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', şeklindedir.
nakdî vergi kelimesinin tersten yazılışı igrev îdkan diziliminde gösterilir.