name defteri

name defteri

Padişah divanından çıkan mektupların birer örneğinin yazılı bulunduğu defter.


name defteri için benzer kelimeler


name defteri, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'm', 'e', ' ', 'd', 'e', 'f', 't', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
name defteri kelimesinin tersten yazılışı iretfed eman diziliminde gösterilir.