nasihat etmek (veya vermek)

nasihat etmek (veya vermek)

öğüt vermek: “Dinle sana bir nasihat edeyim / Hatırdan gönülden geçici olma” -Karacaoğlan. “Ayrılırlarken anası, Ayşe'ye son bir nasihat verdi” -N. Cumalı.


nasihat etmek (veya vermek) için benzer kelimeler


nasihat etmek (veya vermek), 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 's', 'i', 'h', 'a', 't', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
nasihat etmek (veya vermek) kelimesinin tersten yazılışı )kemrev ayev( kemte tahisan diziliminde gösterilir.