nesebi gayrisahih

nesebi gayrisahih

sf. huk. Yasal olmayan bir birleşme sonunda doğan (çocuk).


nesebi gayrisahih için benzer kelimeler


nesebi gayrisahih, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'e', 's', 'e', 'b', 'i', ' ', 'g', 'a', 'y', 'r', 'i', 's', 'a', 'h', 'i', 'h', şeklindedir.
nesebi gayrisahih kelimesinin tersten yazılışı hihasiryag ibesen diziliminde gösterilir.