nişasta tabakası

nişasta tabakası Fr. couche d'amidon

(botanik)


nişasta tabakası için benzer kelimeler


nişasta tabakası, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 'ş', 'a', 's', 't', 'a', ' ', 't', 'a', 'b', 'a', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
nişasta tabakası kelimesinin tersten yazılışı ısakabat atsaşin diziliminde gösterilir.