ödeme sözü

ödeme sözü İng. promise to pay

Borçlunun alacaklısına, alıcının satıcısına parayı gelecek bir günde ya da belirli bir sürenin bitiminde ödeyeceğine dair söz vermesi.


ödeme sözü için benzer kelimeler


ödeme sözü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'd', 'e', 'm', 'e', ' ', 's', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
ödeme sözü kelimesinin tersten yazılışı üzös emedö diziliminde gösterilir.