olabilirlik işlevi

olabilirlik işlevi İng. likelihood function

(Kuramsal istatistik) (…)


olabilirlik işlevi için benzer kelimeler


olabilirlik işlevi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', 'i', şeklindedir.
olabilirlik işlevi kelimesinin tersten yazılışı ivelşi kilrilibalo diziliminde gösterilir.