olağanlık sınaması

olağanlık sınaması İng. test of normality

(İstatistiksel sınamalar) Bir gözlemler kümesinin, olağan dağılım gösteren bir evrenden rasgele örneklemeyle elde edilip edilmediğini anlamak için kullanılan sınama.


olağanlık sınaması için benzer kelimeler


olağanlık sınaması, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'ğ', 'a', 'n', 'l', 'ı', 'k', ' ', 's', 'ı', 'n', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
olağanlık sınaması kelimesinin tersten yazılışı ısamanıs kılnağalo diziliminde gösterilir.