olağanüstü değer kaybı

olağanüstü değer kaybı İng. extraordinary amortization

Finans piyasalarındaki ortaya çıkan olumsuz şoklar nedeniyle izin verilen değer kaybı yöntemi.


olağanüstü değer kaybı için benzer kelimeler


olağanüstü değer kaybı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'ğ', 'a', 'n', 'ü', 's', 't', 'ü', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'k', 'a', 'y', 'b', 'ı', şeklindedir.
olağanüstü değer kaybı kelimesinin tersten yazılışı ıbyak reğed ütsünağalo diziliminde gösterilir.