değer kaybı

değer kaybı İng. amortisation

İktisadi karar birimlerinin ellerinde bulunan maddi olmayan varlıkların değerinde meydana gelen azalma.


değer kaybı için benzer kelimeler


değer kaybı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'k', 'a', 'y', 'b', 'ı', şeklindedir.
değer kaybı kelimesinin tersten yazılışı ıbyak reğed diziliminde gösterilir.