duyma kaybı

duyma kaybı İng. hearing loss

Sağırlık.


duyma kaybı için benzer kelimeler


duyma kaybı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'y', 'm', 'a', ' ', 'k', 'a', 'y', 'b', 'ı', şeklindedir.
duyma kaybı kelimesinin tersten yazılışı ıbyak amyud diziliminde gösterilir.