olağanüstü yitirce

olağanüstü yitirce İng. extraordinary loss

Çeşidi ve inceliğindeki özellik nedeniyle sayışımlarda özel bir işlem ya da paraya ilişkin bölümlerdeki ayrı bir açıklamayı gerektiren dokunca.


olağanüstü yitirce için benzer kelimeler


olağanüstü yitirce, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'ğ', 'a', 'n', 'ü', 's', 't', 'ü', ' ', 'y', 'i', 't', 'i', 'r', 'c', 'e', şeklindedir.
olağanüstü yitirce kelimesinin tersten yazılışı ecritiy ütsünağalo diziliminde gösterilir.