oligomerik protein

oligomerik protein İng. oligomeric protein

İki veya daha çok polipeptit zincirini bir arada bulunduran, çok alt birimli bir protein.


oligomerik protein için benzer kelimeler


oligomerik protein, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'i', 'g', 'o', 'm', 'e', 'r', 'i', 'k', ' ', 'p', 'r', 'o', 't', 'e', 'i', 'n', şeklindedir.
oligomerik protein kelimesinin tersten yazılışı nietorp kiremogilo diziliminde gösterilir.