olmayana indirgeme

olmayana indirgeme İng. reductio ad absurdum

Bir vargı ya da bir sonucu, değilleyici bir varsayımın geçersizliğini göstererek evetleyen çıkarım yöntemi . bk. değille(n)me, evetle(n)me.


olmayana indirgeme için benzer kelimeler


olmayana indirgeme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'm', 'a', 'y', 'a', 'n', 'a', ' ', 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'g', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
olmayana indirgeme kelimesinin tersten yazılışı emegridni anayamlo diziliminde gösterilir.