olurluk incelemesi

olurluk incelemesi İng. feasibility study

Herhangi bir soruna ilişkin çözümün gerçekleşme olasılığını gösterme amacı güden çalışma. Bir bilgi işlem merkezinin kurulması ya da bir bilişim dizgesinin geliştirilmesinden önce yapılması gereken ve donanım, yazılım, insangücü, örgütlenme, maddi kaynaklar, sağlanacak hizmete ilişkin işyükü, üretilecek hizmet ve değerlere ilişkin sunum-istek dengesi vb. konuları kapsayan ve tasarının bir bütün olarak başarılı ve üretken bir yatırım olduğunu ortaya çıkarma amacı güden çalışma.


olurluk incelemesi İng. feasibility study

olurluk incelemesi için benzer kelimeler


olurluk incelemesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'u', 'r', 'l', 'u', 'k', ' ', 'i', 'n', 'c', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
olurluk incelemesi kelimesinin tersten yazılışı isemelecni kulrulo diziliminde gösterilir.