optimal refah düzeyi

optimal refah düzeyi

bk. Pareto etkinliği


optimal refah düzeyi için benzer kelimeler


optimal refah düzeyi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'p', 't', 'i', 'm', 'a', 'l', ' ', 'r', 'e', 'f', 'a', 'h', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'y', 'i', şeklindedir.
optimal refah düzeyi kelimesinin tersten yazılışı iyezüd hafer lamitpo diziliminde gösterilir.