refah ekonomisi

refah ekonomisi

bk. gönenç iktisadı


refah ekonomisi için benzer kelimeler


refah ekonomisi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'f', 'a', 'h', ' ', 'e', 'k', 'o', 'n', 'o', 'm', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
refah ekonomisi kelimesinin tersten yazılışı isimonoke hafer diziliminde gösterilir.