refah

refah Ar. ref¥h

a. (refa:hı) Gönenç: “Sağlığında borç içinde olmakla beraber müthiş bir refah havası içinde yüzen aile beş parasız kalıyor.” -S. F. Abasıyanık.

< Ar. refâh) refah


refah

bk. gönenç


Refah Köken: Ar.

Cinsiyet: Kız Bolluk, rahatlık.


refah için benzer kelimeler


refah, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'f', 'a', 'h', şeklindedir.
refah kelimesinin tersten yazılışı hafer diziliminde gösterilir.